Biyokütlede Sürdürülebilirlik Neden Önemli?

Biyokütlenin sürdürülebilirliği, ancak bitki artıkları doğru ve verimli kullanıldığında mümkündür. Farklı ülkelerde biyokütle uygulamalarındaki hatalar, çevresel açıdan olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bu sebeple Türkiye’de biyokütle, bitkisel artıkların gıda ve yem önceliği dikkate alınarak sürdürülebilir temellere dayandırılmalıdır.

Biyokütlede Tekrarlanabilirlik Neden Önemli?

Biyokütle, Türkiye için görece yeni bir alternatif enerji kaynağıdır. Bu sebeple pilot proje ve çalışmaların tecrübesinin yeni yatırımcılara aktarılması, sistemin devamlılığını sağlayacaktır. 

Yurtdışında denenmiş ve başarısı kanıtlanmış uygulamalarla Türkiye özelinde sağlanan yatırım teşvikleri,  risk yönetim araçları gibi yol gösterici ve destekleyici uygulamalar ile sektörel büyümenin ve gelişmenin sürdürülmesi amaçlanır.

Biyokütlenin Türkiye İçin Önemi Nedir?

  • Çiftçilere üretim sonrası ek gelir sağlanır.
  • Tarımsal alanda daha sürdürülebilir tarımsal artık yönetimi için yasa ve düzenlemelerin yapılması;  artıkların tarlada yakılmasını azaltarak hava kirliliğinde, hava kirliliğine bağlı hastalıklarda ve sera gazlarında  azalmaya katkı sağlar.
  • Daha sürdürülebilir tarımsal artık yönetimi konusundaki toprakta bırakılacak biyokütle miktarının belirlenmesine yönelik düzenlemeler, suni gübreye olan talebi  azaltacağından toprak kalitesinin artması sağlanacaktır.
  • Tarımsal artıkların gelişmiş yönetimi,  açık alanlardaki çürüyen biyokütlenin kokusunun ortadan kalkmasına ve  artık yönetiminin daha bilinçli yapılmasına katkı sağlayacaktır.
  • Tarımsal artıkların sanayide ve diğer sektörlerde ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımı fosil kaynaklı enerji talebinde azalmaya ve dolayısıyla yerli ve temiz enerji sektöründe rekabet gücünün artmasına ve istihdam sağlanmasına katkı sağlayacaktır.
  • Yeni tekniklerin geliştirilmesi ve teknik ekipman tedarikçilerinin gelişimi, enerji verimliliği çözümlerini ve endüstriyel üretim proseslerindeki gelişmeleri hızlandıracaktır.