MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

İşbu sözleşmede geçen;

SATICI: Aşağıda bilgileri verilen ve işbu sözleşme konusu mal ve/veya hizmeti sunan firmayı,

ALICI: Aşağıda bilgileri verilen ve işbu sözleşme konusu mal ve/veya hizmeti bedeli    karşılığında satın almak isteyen gerçek veya tüzel kişiyi,

SÖZLEŞME: Taraflar arasında akdedilen işbu mesafeli satım sözleşmesi,

WEBSİTESİ: SATICI Firmanın e-ticaret sitesi olan  https://www.bioenergystudiessymposium.org/ adlı web sitesini,

ÜRÜN: SATICI tarafından ALICI’ya sunulan mal ve/veya hizmeti ifade eder.

İşbu sözleşme aşağıda bilgileri verilen SATICI ile ALICI arasında Satıcı firmanın sempozyum sayfası olan www.bioenergystudiessymposium.org üzerinden satışa sunulan aşağıda bilgileri verilen mal veya hizmetin (ürün) ALICI tarafından satın alınması ve bunun karşılığında ALICI’nın SATICI’ya aşağıda belirlenen bedeli ödemesine ilişkindir.

Madde- 1

İşbu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde – 2

SATICI BİLGİLERİ

Firma Ünvanı: TURAB Eml.Pet.inş.Ta.Oto. Med.Mad.Turz.İç ve Dış Tic.San.Lt.Şt.

Adres : Meşrutiyet Mah. , Meşrutiyet Cad., Konak Apt. 12/3 Çankaya /Ankara 

Telefon GSM          : 0 530 304 23 23

Telefon         : 0 312 419 44 12

E-posta        : info@movsarturizm.com

Madde – 3

ALICI BİLGİLERİ

Tüm üyeler: TURAB Eml.Pet.inş.Ta.Oto. Med.Mad.Turz.İç ve Dış Tic.San.Lt.Şt.  Firmasının konferans sayfası olan www.bioenergystudiessymposium.org ‘a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

Madde – 4

SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

Hizmetin; Türü, Gün sayısı, Katılım Bedeli ve Ödeme Sekli, web sitesinde belirtildiği gibidir.

Madde – 5

GENEL HÜKÜMLER

5.1- ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekline ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2- Sözleşme konusu hizmet, belirtilen tarihlerde organizasyon firması (SATICI) tarfından yerine getirilir.

5.3- Sözleşme konusu hizmet, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa devredilecek ise, o kişi veya kuruluşun hizmeti kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4- SATICI, sözleşme konusu hizmeti, eksiksiz ve web sitesinde belirtilen niteliklere uygun şekilde yerine getirlmesinden  sorumludur.

5.5- Sözleşme konusu hizmet için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmet teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6- Hizmet tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun hizmet bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI satış sözleşmesinde belirtilen kuruma hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür.

5.7- SATICI mücbir sebepler veya engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin yerine getirlme süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcını siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcını hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile Alıcıya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.8- İşbu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirildikten sonra) sonra geçerlilik kazanır.

5.9- İşbu hükümler mesafeli sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça bu bilgiler değiştirilemez. Katılımcı işbu sözleşmeyi ve siparişi onaylamakla sipariş ettiği hizmetin bedelini ödemekle yükümlü hale gelir.

Madde- 6

CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren on dört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkinin kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ‘ya yukarıda belirtilen faks veya e-posta adresleri üzerinden bildirimde bulunulması zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin Alıcı’nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Hizmet bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez.

Madde- 7

YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Sarıcı’nın yerleşim yerindeki TÜKETICI MAHKEMELERI yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.