KURULLAR

 

ONUR KURULU

 

Prof. Dr. Ahmet GÜMEN, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ankara, Türkiye

Dr. Metin TÜRKER, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Genel Müdür, Ankara, Türkiye

Marco MATTEİNİ, UNIDO, Viyana

 

SEMPOZYUM BAŞKANI

 

Dr. Şerafettin ÇAKAL, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı, Ankara, Türkiye

Suat YILMAZ, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı Ankara, Türkiye

Süleyman YILMAZ, UNIDO Türkiye Temsilcisi, Ankara, Türkiye

 

DÜZENLEME KURULU

 

Muhammed GÖKALP, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Kadir TERZİOĞLU, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Onur AYVAZ, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Kibar AK, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Enstitü Müdürü, Samsun, Türkiye

Önay GEYLAN, UNIDO, Viyana

Ayşen TOKSÖZ ÜNALAN, UNIDO, Ankara, Türkiye

Mustafa ACAR, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun, Türkiye

Melek AKAY, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

İhsan ÇETİN, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Ödül BEGEN, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Elif SİDAN, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

 

BİLİM KURULU

 

Günnur KOÇAR, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Gürkan Alp Kağan GÜRDİL, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

Hayati OLGUN, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

İrem DENİZ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Jale YANIK, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Kadir AYDIN, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

Kamil EKİNCİ, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta, Türkiye

Mirjam RÖDER, Aston Üniversitesi, İngiltere

Mustafa ACAROĞLU, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Nour Sh. EL-GENDY, Mısır Petrol Araştırma Enstitüsü, Mısır

Nuri AZBAR, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Okan DEMİR, Atatürk Üniversitesi , Erzurum, Türkiye

Suchithra Thangalazhy GOPAKUMAR, Malezya Nottingham Üniversitesi, Malezya

Vedat CEYHAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

Yıldıray TOPCU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

(Bilim Kurulu isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.)

 

SEKRETARYA

 

Kadir TERZİOĞLU, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Berrak MEMİŞ, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye