Poster Sunum Kurarları

70 cm en x 90 cm boy boyutlarında, dik olarak ve en az 1 metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

Üst, alt, sol ve sağ kenarlarda 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Poster Adı “Times New Roman” karakterinde, 36 punto ve koyu yazılmalıdır.

Yazar Ad(lar)ı “Times New Roman” karakterinde 24 punto ve koyu yazılmalıdır.

Yazar adres(ler)i “Times New Roman” karakterinde 16 punto yazılmalıdır.

Metin başlıkları “Times New Roman” karakterinde 20 punto ve koyu yazılmalıdır.

Metin “Times New Roman” Karakterinde 18 punto yazılmalıdır.


Bildirilerin Tam Metinlerinin Gönderimi

"Bioenergy Studies Symposium” için gönderilen bildiri özetlerine ait bildiri tam metinlerinin 15 Mart 2024 tarihine kadar info@bioenergystudiessymposium.org e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metinlerin hazırlanmasına ait hususlar “Bildiri Gönderimi” menüsü altında yer almaktadır.