Bildiri Gönderimi

Yazarlar, sunmak istedikleri her makale için İngilizce bir özet göndermeye davetlidir.

Bildirilerin, online modül aracılığı ile gönderilmesi gerekmektedir. Online olarak gönderilmeyen, e-mail, faks veya posta yoluyla gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildiri özeti son gönderim tarihi : 13 Kasım 2023

Bu tarihten sonar bildiriler üzerinde değişiklik yapmak için lütfen Sempozyum Sekreterliği ile info@bioenergystudiessymposium.org e-posta adresi üzerinden iletişime geçiniz.


Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

 • 5. Bioenergy Studies Sempozyumuna sözlü ya da poster bildiri olarak sempozyum konularıyla ilgili çalışmalar kabul edilmektedir.
 • Bildiri özeti formunuzda e-posta adresinin doğruluğundan emin olunuz. Sempozyum Sekreterliği sizinle iletişim kurmak için verilen e-posta adresini kullanacaktır.
 • Kabul edilen bildiri özetinin geçerlilik kazanması için sunucu yazarın sempozyuma kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.
 • Değişiklik ve düzeltme talepleri e-mail yolu ile istendiği takdirde yapılacaktır.


Özet Metninin Hazırlanması

 • Bildiri özetleri İngilizce olarak hazırlanacaktır.
 • Sunumlar sözlü bildiri ya da poster bildirisi olarak yapılabilecektir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite sunum şeklini değiştirebilir.
 • Bildiri özeti, başlık, yazar isimleri ve bağlantılı oldukları kurumları içermelidir.
 • Lütfen başlıkta kısaltma kullanmaktan kaçınınız.
 • Bildiri özet metni 150-300 kelime arasında olmalıdır.
 • Bildiri özeti yapılan çalışma hakkında yeterli bilgi içermelidir.
 • Bildiri özetlerine resim, tabloya da grafik eklenmemelidir.
 • Özet metni ile birlikte en az 3 en fazla 5 adet başlıkta geçmeyen anahtar kelime içermelidir.

Bildiri gönderimine ilişkin tüm sorularınız için Sempozyum Sekreterliği info@bioenergystudiessymposium.org e-posta adresi ile irtibata geçiniz.


Bildirilerin Tam Metinlerinin Gönderimi

"Bioenergy Studies Symposium” için gönderilen bildiri özetlerine ait bildiri tam metinlerinin 15 Mart 2024 tarihine kadar info@bioenergystudiessymposium.org e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metinlerin hazırlanmasına ait hususlar “Bildiri Gönderimi” menüsü altında yer almaktadır.