Bildiri Konuları

 • Biyokütle kaynakları ve potansiyelleri
 • Enerji için biyokütle üretimi
 • Algler ve suda yaşayan biyokütleler
 • Enerji bitkileri
 • Biyokütle lojistiği
 • Tarımsal ormancılık kalıntıları ve yan ürünleri
 • Kentsel ve endüstriyel atıklar
 • Biyokütle işleme teknolojileri
 • Biyokütle yakma teknolojileri
 • Gazlaştırma
 • Anaerobik çürütme
 • Katı biyoyakıtların üretimi ve tedariği
 • Piroliz
 • Hidrotermalişleme
 • Biyoyakıtlar ile enerji üretimi
 • Yağbazlıveyenilenebilirhidrokarbonbiyoyakıtlar
 • Biyo-alkoller
 • Biyogaz
 • Biyokütle ve hidrojenden elde edilen sentetik yakıtlar
 • Biyoyakıtların ve biyokimyasalların ortak üretimi
 • Biyorafinerilerde biyokütle kullanımı
 • Biyoyakıtlarda nano teknoloji
 • Sosyo-ekonomik etkiler ve sürdürülebilirlik
 • Çevresel etkiler
 • Biyokütle ve biyoenerji stratejileri ve politikaları
 • İklim etkileri ve sera gazı performansı
 • Biyo ekonomik değer zincirleri
 • Biyoenerji politikaları
 • Biyoenerji üretimi için pazarlama modelleri
 • Biyoenerji mevzuatı
 • Biyoenerji entegrasyonu
 • Biyoenerji güvenliği

Özetler belirtilen konular içinden olabilir ancak bu konularla sınırlı değildir.