Bildiri Konuları

 • Biyokütle kaynakları ve potansiyelleri
 • Enerji için biyokütle üretimi
 • Algler ve suda yaşayan biyokütleler
 • Enerji bitkileri
 • Biyokütle lojistiği
 • Tarımsal ormancılık kalıntıları ve yan ürünleri
 • Kentsel ve endüstriyel atıklar
 • Biyokütle işleme teknolojileri
 • Biyokütle yakma teknolojileri
 • Gazlaştırma
 • Anaerobik çürütme
 • Katı biyoyakıtların üretimi ve tedariği
 • Piroliz
 • Hidrotermalişleme
 • Biyoyakıtlar ile enerji üretimi
 • Yağbazlıveyenilenebilirhidrokarbonbiyoyakıtlar
 • Biyo-alkoller
 • Biyogaz
 • Biyokütle ve hidrojenden elde edilen sentetik yakıtlar
 • Biyoyakıtların ve biyokimyasalların ortak üretimi
 • Biyorafinerilerde biyokütle kullanımı
 • Biyoyakıtlarda nano teknoloji
 • Sosyo-ekonomik etkiler ve sürdürülebilirlik
 • Çevresel etkiler
 • Biyokütle ve biyoenerji stratejileri ve politikaları
 • İklim etkileri ve sera gazı performansı
 • Biyo ekonomik değer zincirleri
 • Biyoenerji politikaları
 • Biyoenerji üretimi için pazarlama modelleri
 • Biyoenerji mevzuatı
 • Biyoenerji entegrasyonu
 • Biyoenerji güvenliği

Özetler belirtilen konular içinden olabilir ancak bu konularla sınırlı değildir.

Bildirilerin Tam Metinlerinin Gönderimi

"Bioenergy Studies Symposium” için gönderilen bildiri özetlerine ait bildiri tam metinlerinin 15 Mart 2024 tarihine kadar info@bioenergystudiessymposium.org e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metinlerin hazırlanmasına ait hususlar “Bildiri Gönderimi” menüsü altında yer almaktadır.